Pages Navigation Menu

Weekend event 29-30 August

BuddhaAmitayusEmpowermentBanner
Åtta steg till lycka – Lördag 29 augusti

Gen-la Dekyong kommer att ge praktiska och inspirerande undervisningar utifrån den mycket älskade buddhistiska dikten Åtta verser att träna sinnet.
Denna dikt visar hur vi alla kan lära oss att förvandla livets utmaningar och svårigheter till värdefulla och befriande andliga insikter.

Vi kommer få lära oss praktiska sätt att använda denna tidlösa visdom för att stärka vår kärlek, visdom och medkänsla. Genom dessa
metoder kan vi upptäcka en djup inre ro, överkomma problem och svårigheter med ett glädjefyllt sinne och förverkliga vårt mänskliga livs fulla potential.

Långt liv empowerment av Buddha Amitayus – Söndag 30 augusti

Ett empowerment är en djupt rofylld guidad meditation genom vilken vi får en Buddhas inspirerande välsignelser. Gen-la Dekyong kommer att ge empowermentet av Buddha Amitayus, Buddhan av Långt liv. På så sätt kan vi koppla oss till en kraftfull källa av inspirerande energi, öka vår livslängd, visdom och lycka, som kommer att stödja oss under hela vårt andliga liv. Empowermentet och undervisningarna om Buddha Amitayus utövningen kommer hjälpa oss att få tillgång till den potential vi alla har för att uppleva den  högsta inre ron och lyckan av upplysning.

Lokal:

Sagene Samfunnshus, Kristiansands gate 2, Oslo

Datum / tid:

Lördag 29. augusti 10:00-16:45

Söndag 30. augusti 10:00-17:00
Hela schemat her.

Pris:

Kr. 870,- hela helgen eller kr. 500,- per dag

book now