Pages Navigation Menu

Andra nordiska center

Det finns fem Kadampabuddhistiska center i norden, vilka erbjuder praktiska meditationskurser och moderna buddhistiska råd att tillämpa i vardagen. Det finns ett center i Norge, två i Sverige, ett i Danmark och ett i Finland. Det finns också Kadampautövare på Island. Om du är intresserad av att delta i kurser på något av dessa center eller vill be om kurser där du bor så kan du kontakta det center som ligger närmast dig, se nedan.

www.meditasjonioslo.no – Nordiska Kadampa Meditationscentret i Oslo, Norge

www.mediteraistockholm.se – Tara Kadampa Buddhistcenter i Stockholm, Sverige

www.mediteraigoteborg.org – Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter i Göteborg, Sverige

www.meditateincopenhagen.org – Kadampa Meditationscentret Köpenhamn i Danmark

www.meditoi.com – Kadampabuddhistiska centret i Helsingfors, Finland