Pages Navigation Menu

Nordisk Festival 2018

Transformation genom Tantra.
Vägen till ultimat medkänsla


Buddha visade i sina tantriska lärdomar hur vi, med hjälp av en erfaren lärare och vår egen visdom och fantasi, kan uppnå ett tillstånd av fullständig inre renhet och lycka till gagn för både oss själva och andra. Detta ultimata tillstånd är upplysning.

Upplysningens kärna är medkänsla. Vi har alla medkänsla i våra hjärtan och genom att lära oss att få fröet att gro genom meditation kommer vi till slut att uppnå den ultimata upplysningen av medkänsla.

Vid denna speciella festival kommer Gen-la Thubten att ge det tantriska bemyndigandet av Avalokiteshvara, Buddha med medkänsla, och förklara hur vi kan uppnå denna djupa inre omvandling genom tantrisk meditation.

Dessa metoder har omedelbar praktisk tillämpning för att hjälpa oss att övervinna stress, ångest, frustration och andra negativa känslor, att ge oss större energi och att hantera svåra situationer med ett lugnt och positivt sinne.

Genom att öva på Buddha Avalokiteshvaras yoga kan vi uppnå fred i våra hjärtan, fred i vårt liv och fred i världen. Vad kan vara mer meningsfullt?