Pages Navigation Menu

Kelsang Jangdom

Screen shot 2016-07-17 at 10.59.18 PM

Kelsang Jangdom är känd för sitt varma hjärta och underbara exempel. Han blev ordinerad som buddhistisk munk  2010 och har utövat buddhism och meditation i över tio år. Med glädje och lätthet förmedlar han från hjärtat de kraftfulla fördelarna av Buddhas undervisningar.

Jangdom har under en lång tid arbetat för att stötta centren i norden och är nu huvudlärare på centret i Stockholm. Han kommer guida meditationerna under det Nordiska Dharmafirandet.