Pages Navigation Menu

Geshe Kelsang Gyatso

VGL 400x300

Det nordiska festivalen är ett av många evenemang runt om i världen som ordnas av Nya Kadampa-traditionen (NKT), grundat av vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso. Geshe-la, som han kärleksfullt kallas av sina elever, är en internationellt högt respekterad buddhistisk meditationslärare. Han har inlett en bred spridning av modern buddhism i vårt moderna samhälle.

Som grundare av NKT har Geshe-la startat över 1 100 meditationscenter och meditationsgrupper över världen och utbildat lärare i modern buddhism för att undervisa på centren.

Hans egen djupa erfarenhet av hela vägen till upplysning speglas i hans 21 välrenommerade böcker om buddhism och meditation.