Pages Navigation Menu

Nordisk festival 2018

Transformasjon gjennom Tantra

Veien til den ultimate medfølelse

I sin tantriske lære viste Buddha oss hvordan vi ved å stole på en kvalifisert lærer kan bruke både visdom og fantasi for å oppnå en tilstand av fullstendig indre renhet, en tilstand som kun gir lykke og nytte for oss selv og andre. Dette er tilstanden av oppvåkning.

Frøet, eller kimen til oppvåkning, er medfølelse. Alle har vi medfølelse i våre hjerter, og ved å lære å styrke denne via meditasjon vil vi til slutt oppnå oppvåkningens ultimate medfølelse.

Ved dette spesielle arrangementet vil Gen-la Thubten gi oss Avalokiteshvaras tantriske empowerment. Avalokiteshvara er medfølelsens Buddha, og Gen-la vil forklare hvordan vi kan oppnå en dyp indre transformasjon ved hjelp av tantrisk meditasjon.

Disse metodene har en umiddelbar praktisk anvendelse, og de kan hjelpe oss med å overvinne stress, angst, frustrasjon og andre negative følelser, samt gi oss større energi og evnen til å takle vanskelige situasjoner med et rolig og positivt sinn.

Ved å praktisere Buddha Avalokiteshvaras yoga oppriktig kan vi oppnå fred i våre hjerter, fred i våre liv, og fred i verden. Hva kan være mer meningsfylt?