Pages Navigation Menu

Nordic Festival 2017

banner-nordic-festival-2017-fb-mindre-text2

Råd for et lykkelig liv

og visdomsbuddha Je Tsongkhapas empowerment

Hva er hemmeligheten bak å kunne leve et lykkelig og meningsfylt liv? På dette unike helgearrangementet med den gjestende internasjonale buddhistlæreren Gen-la Kelsang Jampa, kan vi lære å aktivere vårt potensial for å oppnå varig indre fred, glede og virkelig mental frihet.

I læren om Kadampaens livsstil blir det beskrevet tre essensielle meditasjonspraksiser, kjent som de tre viktigste aspekter av veien. Dette er meditasjoner som vi alle er i stand til å forstå og bruke, for varig å kunne løse våre daglige problemer med stress, angst, frustrasjon og skuffelser. Dessuten viser disse tre meditasjonene den fulle dybden og rekkevidden av den åndelige buddhistiske veien, til nytte for oss selv og andre. Slik blir vi en kraftfull og sårt tiltrengt kilde av visdom, fred og glede i verden. Hva kan gi større mening enn dette?

På dette sitt første besøk til den nordiske regionen, vil Gen-la Jampa i tillegg gi oss visdomsbuddha Je Tsongkhapas empowerment. Je Tsongkhapa var den som opprinnelig formet de tre viktigste aspekter av veien. Empowerment’en skjer i form av en dypt fredfull guided meditasjon, og via den kan vi koble oss til en kraftfull visdomskilde som følger oss gjennom hele vårt åndelige liv.

I tillegg får vi muligheten til å ta denne dyrebare undervisningen til hjertet via sesjoner med morgenmeditasjon, guidet av Gen Kelsang Tubchen, åndelig leder for NKT i den nordiske regionen.

Festivalens undervisning vil foregå på et klart og lettfattelig engelsk.

Alle er velkomne!
book now