Pages Navigation Menu

Geshe Kelsang Gyatso

VGL 400x300

Den nordiske festivalen er ett av mange arrangementer organisert verden over av den nye Kadampa-tradisjonen (NKT) – grunnlagt av den ærverdige Geshe Kelsang Gyatso. Geshe-la, som hans studenter kjærlig kaller ham, er en verdenskjent lærer i buddhistmeditasjon, og har vært en foregangsmann for introduksjonen av moderne buddhisme i vårt moderne samfunn.

Som grunnlegger av NKT har den ærverdige Geshe-la etablert over 1100 meditasjonssentere og -grupper over hele verden, og han har utdannet moderne buddhistlærere for å undervise ved dem.

Hans dype personlige erfaring av den fullstendige veien mot opplysning blir redegjort for i de enogtyve autoritative bøkene han har skrevet om buddhisme og meditasjon.