Pages Navigation Menu

Læreren

Denne Dharma-feiringen skal undervises av Gen Kelsang Tubchen. Hun er en begavet og inspirerende lærer og det åndelige overhodet for NKT i Norden. Hun er hovedlærer ved Nordisk Kadampa Meditasjonssenter i Norge.