Pages Navigation Menu

Nordisk Festival 2018

Transformation gennem Tantra
Vejen til ultimativ medfølelse

I sin Tantric-undervisning viste Buddha, hvordan vi ved at støtte os til en kvalificeret lærer kan bruge visdom og fantasi til at opnå et niveau af total indre klarhed, der udelukkende medfører lykke og gavn for både os selv og andre. Det er stadiet ”enlightenment” eller højeste klarhed og visdom.

Medfølelse er kernen i “enlightenment”. Vi har alle et element eller frø af medfølelse i vore hjerter, og ved at lære hvordan vi gennem meditation får dette frø til at vokse, så vil vi til sidst opnå den ultimative grad af medfølelse og dermed den højeste grad af klarhed og visdom.

I denne specielle ceremoni vil Gen-la Thubten give deltagerne en
Tantric-bemyndigelse af Avalokiteshvara, Buddha for medfølelse, og forklare, hvordan vi kan opnå denne dybtgående indre transformation gennem Tantric-meditation.

Disse meditationsøvelser har umiddelbar praktisk anvendelse ved at hjælpe os til at overvinde stress, ængstelse, nervøsitet, frustration og andre negative følelser, til at få større energi og til at håndtere svære situationer med et roligt og positivt sind.

Ved at praktisere Buddha Avalokiteshvaras yoga med oprigtighed kan vi skabe fred i vore hjerter, fred i vore liv og fred i verden.