Pages Navigation Menu

Nordic Festival 2017

banner-nordic-festival-2017-fb-mindre-text2

Gode råd til et glædesfyldt liv

& indvielse (empowerment) til Visdoms Buddhaen Je Tsongkhapa

Hvad er hemmeligheden til at leve et glad og meningsfyldt liv?

Til denne specielle weekend begivenhed med den internationale buddhistiske gæstelærer Gen-la Kelsang Jampa,  kan vi opdage, hvordan vi kan aktivere vores potentiale for varig indre fred, glæde, samt virkelig mental frihed.

I undervisningen, kendt som “The Kadampa Way of Life”,  bliver tre essentielle meditations-praksis, som er kendt som de tre vigtigste aspekter af vejen, beskrevet. Disse meditationer kan forstås og anvendes i praksis af enhver, til at finde ægte og varige løsninger på vores daglige problemer ift stress, angst, frustrationer og skuffelse. Desuden afslører disse tre meditationer den  fulde dybde og bredde af den buddhistiske spirituelle vej, til gavn for både os selv og andre. På denne måde vil vi blive en kraftfuld og tiltrængt kilde til visdom, fred og glæde i verden. Hvad kunne være mere meningsfyldt end dette!

På denne hans første besøg til den nordiske region,  vil Gen-la Jampa også give indvielsen (empowerment) til Visdoms Buddhaen Je Tsongkhapa,  som oprindeligt forfattede de tre vigtigste aspekter af vejen. Indvielsen vil ske indenfor rammerne af en dybt fredfyldt guidet meditation,  hvorigennem vi kan forbinde os med en kraftfuld kilde af visdom, som vil opretholde os igennem vores spirituelle liv.

Vi vil også have muligheden for at tage disse dyrebare belæringer ind i vores hjerter under morgen meditations sessionerne, guidet af Gen Kelsang Tubchen: den spirituelle direktør for  NKT i den nordiske region.

Undervisningen på festivalen vil foregå på et klart og let forståeligt engelsk.

Enhver er velkommen!
book now